Avís legal

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) , i d’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada llei informem que:

El titular d’questa web i domini www.lakarulina.com és Carolina Bertran Peiró, LaKarulina, d’ara endavant EL TITULAR amb DNI 46814618G i domicili social a Plaça de Rafael Alberti, 3 17007 Girona. La direcció del correu electrònic de contacte és: hola@lakarulina.com.


Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web del TITULAR confereix la condició d’usuari, amb les quals s’accepten des de la navegació pel lloc web del TITULAR, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjuici de l’aplicació del corresponent d’obligat cumpliment legal segons el cas.

El lloc web del TITULAR proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat pel que fa al correcte ús d’aquest lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis ampliats pel TITULAR per a l’accés a continguts o serveis derivats pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferits pel TITULAR contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre manera puguin suposar lesions dels drets a tercers o del mateix funcionament del lloc web.


Política d’enllaços i exencions de responsabilitat

EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels llocs web al que l’usuari pot accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Tanmateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validació o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pot accedir per mitjà dels enllaços.

El TITULAR declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, LaKarulina no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.


Modificacions

EL TITULAR es reserva el dret a fer les modificacions que es considerin oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que es refereix als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús de la mateixa. Dites modificacions es podran realitzar a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobaran publicades al web i fins que no es modifiquin vàlidament per altres posteriors.


Protecció de dades

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, informem que les seves dades s’incorporaran al sistema de tractament del TITULAR amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment de la normativa vigent, el TITULAR informa que les dades es conservaran durant el plaç estrictament necessari per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

L’informem que tractarem les seves dades d’acord al seu constentiment.

El TITULAR informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, rellevant, limitada, exacta i actualitzada. Per aquest motiu el TITULAR es compromet a adoptar totes les mesures raonables per tal que aquestes es suprimeixein o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter així com del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a la direcció postal o correu electrònic esmentats més amunt.

Es podrà dirigir a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que es consideri oportuna.


Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

Es podrà dirigir a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que es consideri oportuna.

El TITULAR té un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per tal de realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per tal de realitzar la connexió de manera segura i s’estableix utilitzant claus preestablertes, codificant i decodificant totes les dades enviades fins que es finalitzi la connexió.


Propietat intel·lectual i industrial

LaKarulina per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Carolina Bertran Peiró. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa a la Llei de Propietat Intel·lectual, quedaran expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb multes comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’usuari es compromet a respectar els drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines del TITULAR.


Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

El TITULAR es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a l’ús inadequat del seu lloc web, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. En cas que sorgeixi qualsevol controvèrsia, les parts corresponents podran presentar els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.