Servicios

Política de privacitat

Política de privacitat

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Carolina Bertran Peiró, d’ara endavant LaKarulina, amb DNI 46814618G i domicili social situat a Plaça de Rafael Alberti, 3 17007, GIRONA, i que a continuació es relacionen les seves finalitats respectives, terminis de conservació i bases legitimadores.


Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les possibles cessions i les transferències internacionals que el TITULAR té previst realitzar: 


Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds i Instal·lació de cookies 

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat. 

Base legítima: El consentiment de l’interessat. 


D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició al correu electrònic hola@lakarulina.com. Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. 


Les dades identificades amb una marca (*) s’entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s’entenen com a necessàries per emprendre les finalitats esmentades amb anterioritat.


Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat del TITULAR.